ACTIVITEITEN DECEMBER-JANUARI 2021

TREFPUNT NAZARETH
WEB : okra-nazareth.be
E-MAIL : okra.nazareth@gmail.com

 1. DECEMBER 2021
  Klaasfeest : vrijdag 3 december 2021 – 12h00 CC HET CENTRUM
  ( inlichtingen en inschrijvingsformulier op afzonderlijk blad in bijlage)
  !!! iedereen moet een mondmasker samen met zijn Covid-safe-pas bij hebben ,
  dit laatste wordt verplicht gescand bij het binnenkomen .
  Wandelen : maandag 6 december 2021 – 13h30 verzamelen aan CC HET CENTRUM
  Petanque : dinsdag 7 – 21 december 2021 – 14h00 aan SPORTHAL
  Lijndansen : donderdag 9 – 23 december 2021 – 14h00 CC HET CENTRUM
  Kaarten : dinsdag 14 – 28 december 2021 – 14h00 CC HET CENTRUM
  Rummicub : dinsdag 14 – 28 december 2021 – 14h00 CC HET CENTRUM
  Crea : dinsdag 28 december 2021 – 14h00 CC HET CENTRUM
  !!! Voor het eind van het jaar worden de lidgelden bij de leden op gehaald:
  Lidkaarten voor hernieuwing v/h lidmaatschap 2022: hoofdlid 26 €, gezinslid 17 € ,
  woonzorgbewoner of thuiswonende partner 11 €, bijlid 5 €, verzekering sportbijdrage 8 €
  (bij deze laatste een klever vragen voor teruggave v/h ziekenfonds , dit mag u pas na nieuwjaar
  bij het ziekenfonds indienen. !!! Geen bestuursvergadering in december 2021
 2. JANUARI 2022
  Wandelen : maandag 10 januari 2022 – 13h30 verzamelen aan CC HET CENTRUM
  Petanque : dinsdag 4 – 18 januari 2022 – 14h00 aan SPORTHAL
  Lijndansen : donderdag 6 – 20 januari 2022 – 14h00 CC HET CENTRUM
  Kaarten : dinsdag 11 – 25 januari 2022 – 14h00 CC HET CENTRUM
  Rummicub : dinsdag 11 – 25 januari 2022 – 14h00 CC HET CENTRUM
  Crea : dinsdag 25 januari 2022 – 14h00 CC HET CENTRUM
  Musical ” The Sound of Music” : vrijdag 14 januari 2022 – 13h30 Het Capitol in Gent
  Bestuursvergadering : maandag 31 januari 2022 – 9h30 CC HET CENTRUM
  Voor meer info – Tel Nr. 09 385 53 71

MEDEDELING ANNULERING DECEMBER 2021

Beste Leden van OKRA Trefpunt Nazareth
Om de sterke stijging van de corona-cijfers te stoppen zijn door het Gemeentebestuur van Nazareth strengere maatregelen ingevoerd die ingaan vanaf woensdagochtend 24 november en gelden tot minstens 2 januari 2022.
Daarom en ook om de zorg voor onze leden heeft het bestuur met spijt in het hart beslist, alle activiteiten v/h Trefpunt voor december 2021 (kaarten, petanque, lijndansen, wandelen) waarbij ook het Sinterklaas etentje van 3 december te annuleren.
Er waren dit jaar reeds een 65-tal leden ingeschreven. Deze gaan allemaal het betaald bedrag van 35 € / persoon terug ontvangen:
– via overschrijving op hun rekening
– of cash indien ze cash betaald hebben aan de voorzitter of een bestuurslid.
Met vriendelijke groeten,
uw voorzitter (voor meer info: tel 09 385 53 71)