MEDEDELINGEN

OKRATREFPUNT NAZARETH
Mededelingen
OKRA Academie Vlaamse Ardennen

 1. Bericht aan de deelnemers v/d kenstcruise van 7-10 december!!!
  Van de busmaatschappij hebben we een bericht ontvangen met de mededeling dat het startuur is vervroegd. De bus zal nu op de parking v/d sporthal in de
  Ommegangstraat aankomen om 6u30 om ten laatste om 6u45 daar te vertrekken.
 2. Het Jubileumconcert door het Promenadeorkest
  Op zondag 12 februan2023 gaat het Jubileumconcert terug door in het muziek
  centrum ” De Bijloke” Bijlokekaai7, 9000 Gent.
  De deuren gaan open vanaf 14 uur en de aanvang is voozien om 15 uur.
 • De toegangsprijs bedraagt14 euro
 • De toegangskaarten zijn te bekomen vanaf, 15 december wie hier wenst aan
  deel te nemen kan hiervoor inschrijven en betalen op
  Rek NR. BE57 8907 3405 7635 van Okra Promenadeorkest, vanaf 15 december
  2022.lnlichtingen : Tel : 09 269 3215 of via mail, oostvlaanderen@okra.be.
  Voor wie dit wenst er zijn hiervan een aantal flyers ter beschikking bij de voozitter.
 1. Initiatie padel 55+
  Van uit OKRA Sport+ is de vraag gesteld of in ons trefpunt of de naburige trefpunten
  interesse bestaat voor de Padelsport; ln het Gentse is hiervoor reeds gestart met een eerste reeks initiatielessen en achteraf was de vraag en het enthousiasme groot om hieraan een vervolg te geven. ondertussen speelt daar reeds een groep op wekelijkse basis.
  Wat is nu Padel, het is een raketsport ( een afgeleide vorm van tennis) waarvan
  de de spelregels en speltechniek vlot aanleren en daardoor geschikt zijn voor een ruime groep.
  Ben je 55+ en heb je hiervoor interesse geef dit door aan iemand van de
  bestuursleden, en indien er hiervoor voldoende vraag is kunnen we contact nemen om een initiatieles te organiseren. Deze zou dan plaatsvinden overdag en op de weekdagen.
 2. OKRA Academie Vlaamse Ardennen
  Uitnodiging voor een uniek concert op 12 december om 14u30 in POC ” De
  Kepper” Kerkhofweg 4, Kruisem door de groep “ASHELS” (Twee broers en twee
  neven, samen reeds 30 jaar muzikaal actief. Zij vormen de ruggengraat van een
  groep die in variërende bezetting de folk scène in Vlaanderen mee gestalte gaf
  en spelen van instrumentale folk uit Frankrijk, Vlaanderen, Spanje, Schotland,
  lerland, … over singer-song, muziek uit de renaissance of barok, een heel palet
  dus.)
  Optreden: 2 x 45mín. lnkomprijs : 6 € okra leden en 8 € niet-leden.
  Het zal zeker en vast een vrolijke namiddag worden en jullie vrienden en
  kennissen zijn ook van harte welkom

ACTIVITEITEN JANUARI 2023

 Januari 2023

 Petanque                  : dinsdag   3 -17- 31 januari 2023 – 14h00 aan de SPORTHAL

 Lijndansen                : donderdag  5 – 19 januari  2023 – 14h00 zaal A in cc De Zwaan

 Wandelen                 : maandag  9 januari  2023 – 13h30 verzamelen aan cc HET CENTRUM

 Kaarten en               : dinsdag 10 – 24 januari 2023 – 14h00 zaal A in cc De Zwaan

 Rummikub                : dinsdag 24 januari 2023 – 14h00 zaal A in cc De Zwaan

 Crea                             :  dinsdag  24 januari 2023 – 14h00 zaal A in cc De Zwaan

           Voor meer info – Tel Nr. 09 385 53 71