VOGELTENTOONSTELLING “HET SIJSJE” – LIDGELDEN OKRA 2024

TREFPUNT  NAZARETH

                                        WEB : okra-nazareth.be      

                                    E-MAIL okra.nazareth@gmail.com

1.  Vogeltentoonstelling “HET SIJSJE”

Beste leden,

Net als vorig jaar gaat dit jaar de vogeltentoonstelling  “HET SIJSJE” terug door in cc De Zwaan

Op zaterdagmorgen 28  oktober 2023, van 9h tot 12h, staat de deur van de tentoonstelling gratis open voor alle gepensioneerden, van welke strekking of kunde ook. Hierbij wordt u de gelegenheid geboden om na het beëindigen van uw bezoek, aan de honderden vogeltjes, met z’n allen in de cafetaria een praatje te maken en er ondertussen te genieten van een gratis tas koffie of thee.  Andere  dranken zijn vanzelfsprekend ook , aan een democratische prijs, te bekomen.

We hopen dat jullie talrijk van deze gelegenheid zullen gebruik maken.

2. Ledenwerving OKRA voor het werkjaar 2024

     Net  als vorig jaar start dit jaar opnieuw de actie om zoveel  mogelijk leden aan te werven voor ons TREFPUNT.

   Als jullie in uw omgeving (vrienden, familie, buren of kennissen) die geïnteresseerden kennen dan kunnen deze er gebruik van maken om van de volgende voordelen te genieten als ze nu toetreden tot onze vereniging.

    Want voor nieuwe leden blijft de regel “16 voor 12” van toepassing. Dit betekent dat het lidmaatschap van nieuwe leden, die aansluiten tussen 1 september 2023  en 31 december 2023, automatisch geldt tot eind 2024. Nieuwe leden die aansluiten en lid zijn van de Christelijke Mutualiteit, hebben recht op een tussenkomst van de CM van  €10 op hun eerste jaar lidmaatschap. (Dit wanneer ze nog nooit lis waren van Okra)   

 Lidgelden voor 2024:

Individueel lidmaatschap  € 30
Gezinsleden  € 20
Lidmaatschap bewoner woonzorgcentrum  € 12
Lidmaatschap partner bewoner  woonzorgcentrum  € 12
Bijleden   € 6

                Sportverzekering 10 €, terugbetaald door de mutualiteit

 We rekenen alvast op jullie goede wil en inzet zodat ons TREFPUNT

verder kan groeien.

Alvast onze dank voor jullie medewerking .

Het bestuur

BOWLINGNAMIDDAG-OPEN LIJNDANSNAMIDDAG

                                        WEB : okra-nazareth.be      

                                    E-MAIL okra.nazareth@gmail.com

1. Open lijndans namiddag

Beste leden en in het bijzonder de lijndans liefhebbers onder jullie.

Na samenspraak met de dansleraar is besloten om terug een herhaling- en training namiddag te organiseren. Dit is een ideale gelegenheid om eventueel aan uw familie, vrienden en kennissen de gelegenheid te bieden ook eens langs te komen om kennis te maken met het lijndansen. Er zal doorlopend kunnen gedanst worden en ondertussen kan u ook genieten van een geurige koffie met een stuk taart.

Wanneer : donderdag 23 november 2023, van 14h00 – 17h00

Waar : cc Het Centrum Dorp22 te Nazareth

Deelname prijs : 5 €

Gelieve hiervoor in te schrijven voor 17 november 2023

 Via  onderstaand inschrijvingsstrookje en cash betaling aan de voorzitter of door overschrijving op rek. nr. BE06 8905 0400 1422

 Naam   ………………………………………………………………….

neemt deel aan de dansnamiddag op 23 november 2023 met  ……….. personen

En betaalt hiervoor……………………. x 5 € = ………………… €

 2. Bowlingnamiddag

Beste Leden,

Gewoonte  getrouw  richten we terug een Bowling namiddag in.

WanneerDonderdag 19 oktober ( we verzamelen aan cc Het Centrum  stipt om 13u30, om ons samen met de wagen naar de locatie te begeven.)

Waar:  Bowling Stones Gobelinstraat 1,  9700 Oudenaarde ( waar we om

            14 uur  in de Bowling  worden verwacht)

Deelnameprijs:  voor –  Bowlers :  Leden 15 € / niet Leden 18 €

                                          – Niet Bowlers :  Leden 9 € / niet Leden 12 €

 Inbegrepen :  twee  bowlinggames, schoenen ,  verzekering,

                              pannenkoek  met koffie of thee en  een gratis consumptie.

Inschrijven en betalen :  tot ten laatste 13 oktober via onderstaande strook

 op het rekening  nr. BE06 8905 0400 1422 van OKRA Nazareth of cash aan de voorzitter. We hopen u terug talrijk te mogen verwelkomen.

                         Het Bestuur

  …………………………………………………………………………………………………..

Naam ( v/d  speler  of niet speler ) ……………………………………………………..

Speler: leden   …. x 15 = …….. €   / Niet leden …. x 18 =  …………€

Niet speler : leden   …..  x 9 = …….. €   / Niet leden …..x 12 =  …………€ : 

 bij overschrijven op rek. nr. BE06 8905 0400 1422

( met vermelding  speler(s) of niet speler ( s) en lid of geen lid )

ACTIVITEITEN OKTOBER-NOVEMBER 2023

                               WEB : okra-nazareth.be

                                E-MAIL : okra.nazareth@gmail.com

                                FACEBOOK : Okra Trefpunt Nazareth

 1. OKTOBER

Wandelen                         : maandag 2 oktober 2023 – 13h30 verzamelen aan cc HET CENTRUM

Petanque                          : dinsdag  10 – 24 oktober 2023 – 14h00 aan SPORTHAL

Lijndansen                        : donderdag 12 oktober 2023 – 14h00 cc HET CENTRUM

                                               : donderdag 26 oktober 2023  –14h00 cc De BROUWERIJ

Kaarten en Rummikub   : dinsdag  3- 17 – 31 oktober  2023 –  14h00 cc HET CENTRUM

Crea                                    :  dinsdag  17 of 31 oktober  2023 – 14h00 cc HET CENTRUM

Fietsen                               : donderdag  5 oktober 2023 – 14h00 aan  cc HET CENTRUM

Film Rebels                        : maandag    16 oktober 2023 – 14h00 cc DE ZWAAN

Bowling                               : donderdag  19 oktober 2023 – 14h00 OUDENAARDE

2. NOVEMBER

Wandelen                         : maandag 6 november 2023 – 13h30 verzamelen aan cc HET CENTRUM

Wafelbak                           :  vrijdag 10 november 2023 – 14h00 cc DE ZWAAN

Petanque                          : dinsdag      7 november2023 – 14h00 aan SPORTHAL

                                              : dinsdag 21 november 2023– 14h00 aan SPORTHAL  (Open Petanque tornooi )

Lijndansen                        : donderdag       9 november  2023 – 14h00 cc HET CENTRUM

                                                                                 23 november 2023  –14h00 cc HET CENTRUM  ( Open lijndans namiddag )

Kaarten en Rummikub   : dinsdag  14 – 28 november  2023 –  14h00 cc HET CENTRUM

Crea                                    :  dinsdag  2023 – 28 november  14h00 cc HET CENTRUM

Voor meer info – Tel Nr. 09 385 53 71