Lid worden

Ben je 55+

Okra?  Staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief

Deze vier woorden staan voor onze hoge inzet.
Wil je ook deel uitmaken van de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen en die nog sterker maken !
Wil je aansluiten bij onze plaatselijke groep en mee genieten van onze talrijke activiteiten.
Wij wachten op jou! aarzel niet om eens deel te nemen aan een activiteit en zo OKRA te ontdekken!

WIL JE OKRA -NAZARETH ECHT meebeleven, dan ben je hartelijk welkom in onze vereniging

LID WORDEN : Je bent lid voor een gans jaar voor 30€
: Gezinsleden betalen 20€
: Bewoners van woon en zorgcentrum 11 €

: Bijlid als je al lid bent van een ander trefpunt kan je bij ons bijlid worden voor 6€ voor het lopend jaar.

Voor OKRA sport is het een bijkomende bijdrage(verzekering aanbevolen ) van 10€, die je kan terugbetaald krijgen door je mutualiteit

INTERESSE?  Spreek gerust iemand aan van het OKRA BESTUUR NAZARETH
Die zorgen met plezier voor de rest