VORMING – KOOKDEMOSTRATIE

Langzaam maar zeker komen de eindejaarsfeesten terug in zicht en daarom bieden wij jullie een demonstratie aan voor het maken van aperoglaasjes en dessertglaasjes

Wanneer : maandag 23 oktober 2017 om 14:00 uur

Waar       : Cafetaria “C.C. DE ZWAAN”

Natuurlijk mag al dat lekkers geproefd worden

Wij verwachten jullie talrijk en geef a.u.b. een seintje voor 15 oktober als je erbij wil zijn

Deelname in de kosten 5€                                                                                  Van harte welkom

UITNODIGING VOGELTENTOONSTELLING “HET SIJSJE”

Zoals jullie waarschijnlijk wel al kennen heeft dit jaar voor de 38° keer de jaarlijkse VOGELTENTOONSTELLING “HET SIJSJE” plaats

Deze tentoonstelling gaat, zoals altijd door in “C.C. De Zwaan”

Op zaterdag 21 oktober 2017, van 10 uur – 12 uur staat de deur van de tentoonstelling open voor alle gepensioneerden, van welke strekking, geloof of kunde.

Terzelfder tijd wordt U de gelegenheid geboden om, na het beëindigen van Uw bezoek aan de honderden vogeltjes, met z’n allen in de cafetaria een praatje te slaan en er ondertussen te genieten van een gratis aangeboden koffie of thee.  Andere dranken zijn er vanzelfsprekend, aan  democratische prijzen ook te bekomen.

Wij hopen dat jullie talrijk van deze gelegenheid zullen gebruik maken.